Выбор языка:

Filozofia przedsiębiorstwa

 

Zadowolenie naszych klientów jest u nas na pierwszym miejscu.

 

Obok wspólnego dążenia do najwyższej jakości produktów, poszukiwania innowacji rewolucjonizujących rynek oraz wzorowej obsługi klienta pielęgnujemy w firmie NORDFOLIEN wzorową kulturę przedsiębiorstwa.

 

Nastawienie współpracowników do siebie, do przedsiębiorstwa, do produktów i tym samym także do klientów oraz dostawców znajduje odzwierciedlenie w naszych wspólnych wartościach, czyli w NORDFOLIEN - Shared Values:

 

Perfekcja

Naszym najwyższym celem jest spełnienie wymagań klientów poprzez terminowe dostawy, wysoką jakość oraz profesjonalny serwis. W tym celu ciągle optymalizujemy procedury oraz opracowujemy procesy zakładowe.

Innowacja

Rozwój naszych produktów jest ukierunkowany na wymagania rynku. Nasze linie produkcyjne odpowiadają najnowszemu stopniu zaawansowania techniki. Wspieramy ciągły rozwój naszych współpracowników i dajemy im odpowiednie kompetencje do osiągnięcia jasno wytyczonych celów.

Partnerstwo

Upatrujemy w spełnieniu wymagań klientów - z korzyścią dla naszych partnerów handlowych - podstawę do długoterminowego zabezpieczenia działalności naszego przedsiębiorstwa oraz tym samym miejsc pracy. Poczuwamy się do szczególnej odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz naszych współpracowników, z tego powodu przestrzegamy przepisów oraz wymagań prawa jako standardu minimalnego.

Serwis

Prowadzimy ciągły dialog z naszymi klientami i podchodzimy elastycznie do ich ciągle zmieniających się wymagań. Nasz serwis na miejscu udostępnia swoją wiedzę i daje klientom bezpieczeństwo ich procesu pakowania.

Globalnie

Jesteśmy świadomi szans wynikających z globalnych kontaktów handlowych i nastawiamy się na elastyczne myślenie i działalność w ramach różnych kultur. Można nas spotkać tam, gdzie potrzebuje nas klient. Top priority for us is customer satisfaction.