Wybór języka:

Polityka prywatności

 

1. Omówienie ochrony danych

 

Informacje ogólne

Poniżej znajduje się skrócone omówienie tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą zidentyfikować konkretną osobę. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności znajdującej się poniżej.

 

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

 

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Dane zebrane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w obowiązkowej informacji prawnej na stronie internetowej.

 

Jak zbieramy dane?

Niektóre dane są zbierane, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane wprowadzane w formularzu kontaktowym.

 

Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Dane te to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, którego używasz lub kiedy korzystałeś ze strony. Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

 

Do czego używamy Twoich danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny.

 

Jakie masz prawa dotyczące swoich danych?

Zawsze masz prawo żądać bezpłatnie informacji o przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia. Masz również prawo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące kwestii prywatności i ochrony danych. Oczywiście możesz również złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

 

Analiza danych i narzędzia innych firm

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, mogą być przeprowadzane analizy statystyczne dotyczące Twojego poruszania się po stronie. Dzieje się tak przede wszystkim przy użyciu plików cookie i analiz. Analiza zachowania użytkownika podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa, tzn. nie będziemy mogli zidentyfikować Cię na podstawie tych danych. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec temu, nie używając określonych narzędzi. Szczegóły można znaleźć w naszej polityce prywatności pod nagłówkiem „Moduły i analizy innych firm”.

 

Możesz sprzeciwić się powyższej analizie. Poinformujemy Cię poniżej o tym, jak korzystać z opcji w tym zakresie.

 

 

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

 

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

 

Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Cię zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

 

Należy pamiętać, że dane przesyłane przez Internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego za tę stronę internetową

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

 

Nordfolien GmbH
Upoważniony Dyrektor Zarządzający
Adrian Frank, Mark William Miles, Jason Kent Greene
Tel. +49 5492 88-600
nordfolien@berryglobal.com

 

Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy e-mail itp.).

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę z przyszłym skutkiem. Nieformalna wiadomość e-mail z takim żądaniem jest wystarczająca. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Twojego żądania mogą być nadal legalnie przetwarzane.

 

Prawo do składania skarg do organów regulacyjnych

Jeżeli nastąpiło naruszenie przepisów o ochronie danych, osoba zainteresowana może złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych. Właściwym organem regulacyjnym w sprawach związanych z przepisami o ochronie danych jest inspektor ochrony danych w Niemczech, gdzie nasza firma ma siedzibę. Wykaz inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/lnfothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę lub podczas realizacji umowy, były automatycznie dostarczane do Ciebie lub strony trzeciej w standardowym formacie do odczytu maszynowego. Jeśli potrzebujesz bezpośredniego przekazania danych innej stronie odpowiedzialnej, zostanie to zrobione tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać w pasku adresu przeglądarki, gdy „http://” zmienia się na https:// i wyświetlana jest ikona kłódki.
Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.


Informacje, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z prawem, masz prawo do otrzymywania w dowolnym momencie bezpłatnie informacji o wszelkich przechowywanych danych osobowych, a także o ich pochodzeniu, adresacie i celu, w jakim zostały przetworzone. Masz również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie za pomocą adresu podanego w naszej informacji prawnej.

 

 

3. Inspektor ochrony danych

 

Ustawowy inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

 

Jacek Zontek
Ul. F. Płaskowickiej 46/129
02-778 Warszawa
Tel. 022/406 82 92
jzontek@zontekiwspolnicy.pl

 

 

4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

 

Pliki cookie

Niektóre z naszych stron internetowych używają plików cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkody komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie pomagają uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika, wydajną i bezpieczną. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę.

 

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po wizycie. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas kolejnej wizyty na stronie.

 

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę, aby informowała Cię o korzystaniu z plików cookie tak, abyś mógł za każdym razem zdecydować, czy zaakceptować czy odrzucić plik cookie.
Alternatywnie przeglądarka może zostać skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub zawsze je odrzucała lub automatycznie usuwała pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

 

Pliki cookie niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub zapewniania określonych funkcji, których chcesz używać (takich jak koszyk zakupowy) są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić zoptymalizowaną usługę bez błędów technicznych. Jeśli inne pliki cookie (np. używane do analizy Twojego zachowania podczas surfowania po stronie) są również przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

 

Pliki dziennika serwera

Dostawca witryny automatycznie gromadzi i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas w „plikach dziennika serwera”.


Są to:


• Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
• Używany system operacyjny

 

• Adres URL strony odsyłającej
• Nazwa hosta komputera dostępu
• Czas żądania serwera
• Adres IP


Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub podjęcia środków przed zawarciem umowy.

 

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, zbieramy dane wprowadzone w formularzu, w tym dane kontaktowe, które podajesz, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie i wszelkie dodatkowe pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez Twojej zgody.

 

Dlatego przetworzymy wszelkie dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, tylko za Twoją zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Nieformalna wiadomość e-mail z takim żądaniem jest wystarczająca. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Twojego żądania mogą być nadal legalnie przetwarzane.

 

Zachowamy dane, które podasz w formularzu kontaktowym, dopóki nie zażądasz jego usunięcia, nie cofniesz zgody na jego przechowywanie lub cel jego przechowywania już nie istnieje (np. po spełnieniu żądania). Wszelkie obowiązkowe przepisy ustawowe, zwłaszcza te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych, pozostają niezmienione przez ten przepis.

 

 

Polityka prywatności jest również dostępna do pobrania w naszym centrum informacyjnym!